REPRESENTANTSKAPSMØTET 2009

Det 32. Ordinære Representantskapsmøtet ble avholdt på Gardermoen, Norlandia Oslo Airport Hotel 18.4.09.