Status for rasen

Fra tid til annen holder Avlsutvalget for NES presentasjoner i diverse forum vedrørende rasen. Dette kan være statistikker, status for rasen vedrørende eksteriør, avl, jakt, helse osv.
Nedenfor kan du finne presentasjonene som avlsutvalget har holdt i løpet av 2015. Presentasjonene legges ut fortløpende.

Presentasjon 29.8.15