Championater 2016

Championater 2016
Alle championater og nye titler oppnådd i 2016 kan presenteres i Elghunden nr. 1-2017.Fyll ut skjemaet under med nødvendige opplysninger som beskrevet under. Digitale bilder merkes med navn på hunden. Det er kun opplysninger som fremkommer på skjemaet under som kommer på trykk. Norske og Nordiske Vinnertitler gratis.

Prestentasjonen koster kr. 650,- inkl. et fargebilde (1 stk). Kun norskeide hunder presenteres. Presentasjonen er på 1/6 side.

https://drive.google.com/open?id=1Fex4YERR_ZlDQPVImL0X5XUaUiyrD0M3TKRmIijKZQY