NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND, ADMINISTRASJON

 

Kontortlf.:                          +47 90549458
Forbundssleder                  Knut Jørgen Herland
E-postadresse:                  post@elghundforbundet.no
Postadresse:                     Vammanvn.426   1880 Eidsberg

 

 

Nyheter